شما میتوانید پروژه های طراحی وب سایت خود را برای فروش در سایت تم یاب قرار دهید و برای هر فروش مبلغی بین 60 - 80 درصد فروش تم خود را دریافت کنید. التبه این را در نظر بگیرید که شما تنها میتوانید پروژه هایی که کاملا توسط خودتان طراحی شده و همچنین تم هایی که تا قبل از این اختصاصا برای پروژه دیگری طراحی نشده اند و را در تم یاب قرار دهید.

در صورتی که در هر یکی از مراحل خلاف این مورد ثابت شود تم یاب می تواند بدون نیاز به هماهنگی فایل مورد نظر را حذف و با کاربر خاطی طبق قوانین تم یاب برخورد نماید.


پس از اینکه شما تم طراحی شده توسط خود را در تم یاب آپلود کردید این فایل توسط تیم فنی ما بررسی می شود و در صورت دارا بودن شرایط لازم این تم از طرف ما قیمت گذاری می شود.میزان سود حساب

میزان سود شما از هر فروش به روش زیر محاسبه خواهد شد:


  • - در صورتی که مجموع فروش تم های شما پایین تر از 100,000 تومان باشد میزان سهم شما 60 درصد کل موجودی حسابتان میباشد.
  • - در صورتی که مجموع فروش تم های شما پایین تر از 250,000 تومان باشد میزان سهم شما 65 درصد کل موجودی حسابتان میباشد.
  • - در صورتی که مجموع فروش تم های شما پایین تر از 500,000 تومان باشد میزان سهم شما 70 درصد کل موجودی حسابتان میباشد.
  • - در صورتی که مجموع فروش تم های شما پایین تر از 1,000,000 تومان باشد میزان سهم شما 75 درصد کل موجودی حسابتان میباشد.
  • - در صورتی که مجموع فروش تم های شما بالاتر از 1,000,000 تومان باشد میزان سهم شما 80 درصد کل موجودی حسابتان میباشد.


درخواست واریز:

در ابتدای هر ماه صورت حساب تم های فروخته شده برای شما ارسال خواهد شد و شما می توانید درخواست واریز کل موجودی را در 5 روز ابتدایی هر ماه از طریق پنل کاربری خود برای ما ارسال کنید.

بعد از محسابه درصد سود شما، طی 3 تا 5 روز کاری مبلغ مشخص شده به حساب شما واریز خواهد شد.